اخبار پزشکی

فناوری در پزشکی

استفاده از هدست مایکروسافت برای تماس حداقل دکتر با مریض کرونایی فناوری به‌مرور به ابزاری اصلی برای فعالان بهداشت و سالم تبدیل میشود و در جدیدترین خبر ها , نقش هدست‌های حقیقت مجازی پر رنگ شده‌است . پزشکان در بیمارستان‌های لندن از هدست‌های حقیقت ترکیبی ...