اخبار پزشکی

ساخت چشم مصنوعی با استفاده از انحنای طبیعی دیده

پژوهشگران با به کار گیری از نانوسیم‌های فراوان نخ نما برای تقلید از تلاش سلول‌های گیرنده‌ی روشنایی دیده , ساختار خمیده‌ای مانند شبکیه‌ی دیده ساختند . دیده بشر ابزاری پیچیده است : تصاویر از لنزی خمیده در جلوی کره‌ی دیده وارد می‌گردد و قبلی از وصال به شبکیه‌ی با اهمیت به روشنایی از مایع چسبناک ...