اخبار پزشکی

کمیته ساخت واکسن کرونا در ایران تشکیل شد

رئیس دفتر کار توسعه‌ی فناوری تندرست وزارت بهداشت اظهار‌کرد کمیته‌ی ویژه‌ی ساخت واکسن کرونا در مملکت راه اندازی شده‌است . حسین وطن‌پور ذکر کرد کمیته‌ی ویژه‌ی ساخت واکسن کرونا در مرز و بوم تولید شده و در‌حال‌حاضر , فعالیت‌های اولیه‌ی خویش را آغاز نموده است . مدیریت محل کار گسترش فناوری تندرست وزارت بهداشت اظهار‌کرد این محل کار در ...
اخبار پزشکی

افزایش امیدواری برای ساخت واکسن کرونا

پژوهشگران به‌شدت نسبت به ساخت واکسن کووید ۱۹ در دست کم زمان ممکن خوش‌بین میباشند ; البته ایجاد و توزیع آن با چالش‌های زیادی همراه است . به‌تازگی در پژوهشی بی‌سابقه و فقط یک‌سری ماه بعد از توسعه دنیاگیری کرونا , داوطلبانی از سراسر عالم آمادگی خویش برای اخذ واکسن‌های آزمایشی ویروس ...