نکات پزشکی

بعداز عادت کردن به ماسک با محافظ صورت چه خوا‌هیم کرد؟

پوشیدن محافظ‌های پلاستیکی و روشن صورت راحت‌تر است , برخلاف ماسک‌ها چندبارمصرف میباشند و قراردادن اشتباه آنان روی صورت هم نسبتاً امکان‌پذیر نیست . دعوا و اظهارات بر رمز لزوم پوشیدن ماسک برای در دست گرفتن انتقال ویروس کرونا نسبتاً به پایان رسیده است . درحال‌حاضر دولت‌ها و کسب‌وکارها مردمان را ملزم به پوشیدن ...