اخبار پزشکی

 iFixit بزرگترین بانک اطلاعاتی تعمیرات تجهیزات پزشکی دردست

iFixit دیروز از فعال‌سازی یک دیتابیس نو به‌منظور تعمیر امکانات طبی خبر بخشید ; دیتابیسی که طبق ادعای iFixit بزرگ‌ترین بانک اطلاعاتی تعمیر امکانات طبی است . امروزه بیمارستان‌ها درسراسر عالم برای دستیابی به داده ها ظریف به‌منظور تعمیر امکانات طبی با مشکلاتی کلیدی دست‌و‌پنجه قابل انعطاف میکنند , این مشکلات امروزه به‌دلیل دنیاگیری کروناویروس تا حد متعددی ارتقاء پیدا ...