پوکی استخوان
تغذیه سالم

7 غذای فوق العاده برای جلوگیری از پوکی استخوان

غذاهایی با کلسیم و ویتامین D بالا مخصوصا برای ارتقاء تراکم استخوان اثر گذار میباشند . اینها شایسته ترین مواد مفید شناخته شده می‌باشند هنگامی که ما در خصوص استخوان ها فکر‌می کنیم , البته یکسری ماده دیگر هم نقش مهمی دارا هستند , از جمله ویتامین C , پتاسیم و منیزیم . به ...
سیستم ایمنی بدن خود تقویت
نکات پزشکی

به چه شکل سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم؟

سیستم ایمنی تن چیست؟ سرتاسر تن ما بوسیله شبکه امنیتی قدرتمندی ذیل حفاظت جای‌دارد که «سیستم ایمنی» خطاب می شود . سیستم ایمنی پباده سازی شده تا روزمره در قبال میلیون ها میکروب از فرآورده گوناگون , باکتری , ویروس , سموم , انگل ها و هر ارگانیسم زنده ای که ...